Konin - informacje


72.539
mieszkańców Konina
34.215
mężczyzn
38.324
kobiet

9.225
w wieku przedprodukcyjnym

43.831
w wieku produkcyjnym

19.483
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

275
zawarto małżeństw

536
urodzeń

966
zgonów

-430
przyrost naturalny
miasto Konin
dochody

651.104.640
wydatki

682.367.168
struktura wydatków Konina

112.031
0,016%
Rolnictwo i łowiectwo

1.435.997
0,210%
Handel

165.907.088
24,313%
Transport i łączność

39.160.684
5,739%
Administracja publiczna

83.979
0,012%
Turystyka

21.320.568
3,125%
Gospodarka mieszkaniowa

2.385.283
0,350%
Działalność usługowa

479.836
0,070%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

171.094
0,025%
Obrona narodowa

16.441.159
2,409%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

194.661
0,029%
Wymiar sprawiedliwości

3.254.849
0,477%
Obsługa długu publicznego

204.001.296
29,896%
Oświata i wychowanie

1.964.260
0,288%
Ochrona zdrowia

37.758.056
5,533%
Pomoc społeczna

5.562.382
0,815%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

15.449.035
2,264%
Edukacyjna opieka wychowawcza

30.918.372
4,531%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

8.969.940
1,315%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

13.616.920
1,996%
Kultura fizyczna i sport

113.179.696
16,586%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-12-03 20:07
REKLAMA
pogoda Konin
-2.7°C
wschód słońca: 07:38
zachód słońca: 15:36
Koronawirus
wielkopolskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Koninie

kiedy
2023-12-06 19:00
miejsce
Aula PWSZ, Konin, Ks. Jerzego...
wstęp biletowany
kiedy
2023-12-07 17:30
miejsce
Dom Kultury Oskard, Konin, Aleje 1...
wstęp biletowany
kiedy
2023-12-07 20:00
miejsce
Dom Kultury Oskard, Konin, Aleje 1...
wstęp biletowany
kiedy
2023-12-10 19:15
miejsce
Koniński Dom Kultury, Konin, Plac...
wstęp biletowany