Studia po pandemii, czyli efektywne kształcenie online

fot. nadesłane
Restrykcje związane z pandemią powoli ulegają rozluźnieniu. Nie mamy jednak pełnych informacji o tym, kiedy dokładnie i w jakim zakresie wrócimy do nauki w trybie stacjonarnym. Przyszli studenci z pewnością zadają sobie pytanie o to, jak przygotować się do dalszej edukacji w trybie on-line? Aby na nie odpowiedzieć, warto przyjrzeć się kluczowym kompetencjom przyszłego studenta oraz wybranej przez niego uczelni.
REKLAMA
Kompetencje cyfrowe wśród polskich licealistów w zakresie podstawowej obsługi komputera są bardzo wysokie na tle reszty Europy. Dlatego mnogość dostępnych rozwiązań technologicznych w nauczaniu zdalnym nie będzie stanowiła problemu dla przyszłych studentów, jeśli otrzymają wystarczające wsparcie w zapoznaniu się z platformami oferowanymi przez uczelnie. Skupmy się zatem na kompetencjach osobistych kandydatów na studia.

Kompetencje potrzebne do studiowania on-line

Ambitny kandydat, który chce efektywnie korzystać z zajęć on-line, powinien świadomie rozwijać swoje kompetencje w obszarze samokontroli. Wydaje się to oczywiste, jednak w praktyce często zapominamy, że samodyscyplina to umiejętność, która wymaga regularnego treningu, abyśmy ją rozwinęli lub jej nie stracili.

Zdolność skupienia uwagi na jednej czynności, przez dłuższy czas, to ważna, ale zanikająca współcześnie umiejętność. Wyciszony mikrofon i wyłączona kamerka w czasie wykładów online pozwalają podczas zajęć zajmować się równolegle innymi sprawami. Mimo to, badania wskazują, że multitasking nie jest efektywną formułą uczenia się. Nie róbmy tego.

Bardzo przydatna w studiowaniu zdalnym jest wiedza oferowana przez neuronauki oraz psychologię o tym, jak się uczyć. Dodatkowo, znajomość technik i narzędzi zarządzania sobą w czasie pomoże uporządkować materiały i notatki, czy zautomatyzować powtarzalne czynności.

Umiejętność pracy zespołowej, to bardzo ważna kompetencja kandydata na studia zdalne. W programach wielu przedmiotów zetknie się on z pracą nad case study lub projektami zaliczeniowymi. Komunikacja on-line w zespole będzie wymagać od nas większej samoświadomości, umiejętności komunikacji z innymi i kultury osobistej.

Wybierając uczelnię, zwróć uwagę na szczegóły

Na co zwrócić uwagę wybierając uczelnię w obecnym czasie? Licząc się z ewentualną koniecznością rozpoczęcia studiów on-line, warto do kryteriów oczywistych, takich jak miejsca rankingowe, przyznane akredytacje, poziom akademicki wykładowców czy kultura uczelni, dodać kryteria związane z ewentualną koniecznością nauki zdalnej. Dokonując wyboru, zwróćmy uwagę, czy uczelnia posiada odpowiednie systemy i procedury pracy zdalnej? Czy proces  rekrutacji został dostosowany do ograniczeń pandemii i przebiega zdalnie? Czy uczelnia zapewnia odpowiednie prowadzenie i opiekę w kontakcie z kandydatem lub studentem? Czy przepływ informacji między kandydatem a uczelnią jest szybki?

A co najważniejsze: czy mamy możliwość bezpośredniego kontaktu z przyszłymi wykładowcami w sieci? W dużej mierze to od nich, ich podejścia i kompetencji zależeć będzie jakość naszej nauki. Warto przyjrzeć się też bliżej internetowym „wizytówkom” uczelni, takim jak strona www, profil w mediach społecznościowych czy systemy rejestracji kandydatów na studia.

Akademia Leona Koźmińskiego jest dobrym przykładem twierdzącej odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Klika razy w tygodniu odbywają się tu otwarte wykłady on-line, na których można zobaczyć, jak wykładowcy prowadza zajęcia. Do udziału w dniach otwartych on-line zapraszają na profilu facebookowym ALK, gdzie można się wtedy kontaktować z wykładowcami – opiekunami poszczególnych kierunków studiów oraz w sprawach ogólnych.

Biuro rekrutacji zaprasza do wstępnej rejestracji tegorocznych maturzystów – proces rekrutacji, egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne dla wybranych kierunków odbywają się całkowicie on-line. Pamiętajmy, że studia on-line to ciekawa przygoda, ale i duża odpowiedzialność. Dlatego wymagania wobec studentów w tym trybie na renomowanych uczelniach są równie wysokie, jak dla studiujących stacjonarnie.

Autorką tekstu jest Anna Pałyga, kierownik Centrum Innowacji w Dydaktyce Akademii Leona Koźmińskiego. Skupia się na wdrożeniach nowych technologii w nauczaniu tradycyjnym oraz zdalnym (e-learning, blended-learning).
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
wielkopolskie
88839
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Koninie

kiedy
2021-10-03 16:00
miejsce
Koniński Dom Kultury, Konin, Plac...
wstęp biletowany
kiedy
2021-10-03 19:00
miejsce
Koniński Dom Kultury, Konin, Plac...
wstęp biletowany
kiedy
2021-11-27 16:00
miejsce
Koniński Dom Kultury, Konin, Plac...
wstęp biletowany
kiedy
2021-11-27 19:00
miejsce
Koniński Dom Kultury, Konin, Plac...
wstęp biletowany